هواوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاسی بلند جدید دسترس در بازار / به نظر می رسد خودرو چگونه است؟ (+عکس)
قیمت مانکن ۲۰۲۲ این خودرو دسترس در بازار چین اجتناب کرده اند حدود ۳۹۰۰۰ دلار آغاز تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بالاترین انتخاب به ۵۱۰۰۰ دلار نزدیک تبدیل می شود.