هوای مشهد قابل قبول و آسمان ابری است


به گزارش خبرگزاری مشهد فارس بر اساس اعلام مرکز پایش آلاینده‌های محیط‌زیست مشهد، شاخص کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته در شرایط قابل قبول با عدد شاخص کل ۵۳ قرار دارد.

به جز آلاینده دی اکسید گوگرد، غلظت سایر آلاینده ها در این ساعت نسبت به روز گذشته کاهش یافته است.

بیشترین بار آلودگی در شرایط قابل قبول از ایستگاه رسالت با شاخص ۸۴ و منطقه ماشین‌ابزار، نخریسی، الهیه و امامیه از کیفیت هوای پاک برخوردارند.

در حال حاضر ۲۲ درجه است و آسمان با ابرهای توخالی زیبا است.
این مقاله را به صفحه اول توصیه کنید