هیچ تصمیم هدفمندی بین جویندگان کار، صاحبان صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایان {وجود ندارد}


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند تبریز، عابدین خرم در اولین مونتاژ استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگروه بازار کار در سال جدید، استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات بنیان را حلقه مفقوده بخش ساخت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بخش {بهره وری}. ، استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی قابل رفع است.

وی افزود: رئیس معظم انقلاب همراه خود درک اهمیت استاندارد در بخش ساخت، امسال بر مبحث اطلاعات {در این} بخش تاکید کردند که اگر به این موضوع ملاحظه شود، ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال هدفمندتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه بهتری می تواند داشته باشد. “

خرم هدایت شغلی کارجویان را یکی اجتناب کرده اند مشکلات بخش اشتغال در استانداری عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در جاری حاضر ارتباط معناداری بین کارجویان، صاحبان صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایان {وجود ندارد} که این امر نیازمند اداره کل تعاون است. ، کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایی برای تهیه کنید رفاه اجتماعی همراه خود همکاری بخش» بخش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعاونی اقدامات اساسی {در این} زمینه انجام می دهند.

استاندار آذربایجان شرقی حاضر توصیه شغلی به اشخاص حقیقی جویای کار به طور قابل توجهی فارغ التحصیلان لوفر، ساکن در مناطق محیط نشین، دهک زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مددجویان نهادهای حمایتی را حیاتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه خود وجود جایگزین های شغلی در بخش ساخت استان، ورود اشتغال به این شانس‌ها دردسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی «تعیین {نیروی کار} همراه خود ملاحظه به خواستن کارفرمایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقراری ارتباط بین آن‌ها است.

وی علاوه بر این تعمیر معضل بیکاری برخی اجتناب کرده اند شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاهای استان را درهم آمدن است اصلاح فرآیند ها در بخش کشاورزی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تجهیزات هایی اجتناب کرده اند جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش را تعیین کرده ام که سهم زیادی اجتناب کرده اند آن را به شخصی اختصاص داده اند. استفاده. مزایای این بخش ها را سرزنده کنید.

استاندار آذربایجان شرقی همراه خود تاکید بر اینکه مسئولان قلمرو همراه خود جدیت وارد بخش تخصصی شخصی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید موانعی را که مانع تحمیل اشتغال تبدیل می شود برطرف کردند، افزود: در صورت تعمیر سبدها کاروان ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از روتین اعتصاب می کند.

خرم علاوه بر این بر تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سبدها ساخت استانداری در سال جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای افزایش سهم استانداری اجتناب کرده اند تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتبارات عملیاتی تاکید کرد.

انتهای پیام/۶۰۰۰۱
این را برای صفحه اول سریع دهید