واردات خودرو لغو شد


سخنگوی گروه صنایع و معادن اجتناب کرده اند لغو مصوبه واردات خودرو خبر داد.

واردات سوله خودرو منتفیواردات سوله خودرو منتفی

سخنگوی گروه صنایع و معادن اجتناب کرده اند لغو مصوبه واردات خودرو خبر داد.


جماران نوشت: در پایان هیات برتر نظارت مجمع پیش آگهی مصلحت نظام تذکر جایگزین داد و خودرو وارد شد، مجمع پیش آگهی مصلحت نظام تذکر جایگزین داده و خودرو وارد شده و باورپذیر نیست.

وی افزود: برای واردات خودروهایی کدام ممکن است همراه خود شرایط و ضوابط وارد ملت می شوند با این حال ۹ در حد مصوبه قوانین بودجه، قوانین عکس نیز موجود است.

وی علاوه بر این در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه قوانین مورد بحث به واردات خودرو توسط قطعه سازان درمورد تبدیل می شود، ذکر شد: خیر، بحث تفکیک است و در پایان آنچه می توان ذکر شد اینجا است کدام ممکن است آنچه در بودجه توسط خودرو تصویب تبدیل می شود. قطعه سازان.” مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد تایید شورای برتر نظارت هستند کدام ممکن است به صورت قانونی اجتناب کرده اند سوی شورای نگهبان به ما ابلاغ شده است.