واکسن کووید-۱۹ خطر نقص مادرزادی در دوران باردار بودن را افزایش نمی دهد اطلاعات ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، بهزیستی اطلاعات، بررسی محققان دانشکده شمال غرب شیکاگو نماد داد کدام ممکن است واکسن کووید ۱۹ همراه خود نقایص مادرزادی قابل پیش آگهی همراه خود سونوگرافی مرتبط نیست. این نقایص بی نظیر مادرزادی عبارتند اجتناب کرده اند: عدم تشکیل روده ها هر دو ستون فقرات کودک نوپا.

دکتر “راشل رادرمنمحقق ارشد این بررسی اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند دلایلی کدام ممکن است خانمها در دوران باردار بودن اجتناب کرده اند واکسن خودداری می کنند، اولویت آنها فکر می کنند فرزندانشان است و نمی خواهند این خطر را بپذیرند.

وی افزود: این بررسی نماد می دهد کدام ممکن است هیچ خطر دقیق {وجود ندارد}. دو برابر هیچ درمانی برای نقایص مادرزادی {وجود ندارد} و واکسن برای مادر و کودک نوپا بی‌خطر و {مفید است}.»

{در این} بررسی، محققان اجتناب کرده اند سونوگرافی برای اطمینان از ناهنجاری های ساختاری بی نظیر جنین استفاده کردند.

محققان امیدوارند این یافته ها اعتقاد به نفس در واکسن ها را افزایش دهد.