واکسیناسیون افراد در مقابل نوع جدید دلتا • Wellness Captain


افراد واکسینه شده و واکسینه نشده

عکس TZIDO SUN از Shutterstock

ماه گذشته، CDC اعلام کرد که در مناطقی با نرخ بالای ویروس کووید، افراد واکسینه شده باید دوباره در داخل خانه از ماسک استفاده کنند. پس از صدور دستورالعمل‌های جدید، که نشان می‌دهد چقدر چیزها نسبت به توصیه‌های قبلی تغییر کرده است، CDC نگرانی‌ها را در مورد نوع دلتا جدید، مسری‌ترین سویه تا به امروز، روشن کرد.

برای تقویت تصمیم CDC با حقایق، نوع دلتای جدید برای حدود ۸۳ درصد موارد کووید در ایالات متحده اشتباه است. بیماران از زمان شروع همه گیری

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱ »رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر