وزارت اطلاعات: دستگیری تروریست فرامرزی




وزارت اطلاعات: به اطلاع ملت شریف ایران: خداوند رحمت کند و امام زمان (عج) یکی از بدنام ترین و خطرناک ترین تروریست ها که در عملیات های تروریستی برون مرزی دستگیر و زندانی شده است.