وزارت امور خارجه: آمریکا می خواهد به رژیم صهیونیستی تنفس مصنوعی بدهد
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: اینکه آمریکا بدون درک درست از واقعیت های منطقه چنین موضوعاتی را تنها با هدف ایران هراسی و اختلاف بین کشورهای منطقه مطرح می کند و با آن برخورد می کند، نشان می دهد که منافع غیرقانونی این کشور و مهلت برای ایالات متحده مهم است.” ساختگی برای رژیم صهیونیستی در منطقه است.