وزارت صمت: قیمت کلاه کدام ممکن است اینقدر پرهزینه شده امشب باید به سال در گذشته برگرددمعاون وزیر صنعت، معدن و خرید و فروش اظهار داشت: هر کالایی کدام ممکن است مشمول قیمت‌گذاری زودتر بوده و با بیرون هشدار نسبت به افزایش قیمت ۵۰ کالای اساسی اقدام کرده است، باید اصلاح شود.