وزیر آموزش و پرورش اجتناب کرده اند قابلیت نیروهای انقلابی استفاده نکرده است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سید علی یزدی خواه مشاور مجلس شورای اسلامی در محیط گردهمایی غول پیکر فرهنگیان همراه خود عنوان پیوند همراه خود ولایت، پیگیری مطالبات فرهنگیان در ترکیبی خبرنگاران کسب اطلاعات در مورد س toال کردن وزیر آموزش و پرورش ذکر شد: این س toال کردن ادامه دارد در مجلس مطرح نشده است با این حال زمینه آن را دارد و ممکن است ببینیم آقای وزیر چطور حرکت می‌تنبل، معتقدیم در وزارت آموزش و پرورش تصویر آن فردی وزیر آموزش و پرورش است کدام ممکن است باید سردمدار مطالبه گری حقوق مدرسین باشد.

وی یکپارچه داد: وزیر نباید اجازه دهد بعضی اشخاص حقیقی معلوم الحال اجتناب کرده اند احساسات مدرسین سو استفاده کرده و جریان‌هایی در آموزش و پرورش تعیین کنید دهند؛ این جریانات اجتناب کرده اند دهه ٧٠ {بوده است} و اشخاص حقیقی آن معلوم هستند کدام ممکن است برای خدشه دار کردن شأن مدرسین کف دست به اقدامات ساختار شکنانه می‌زنند به همان اندازه مسئولان ذیربط برخورد کنند و اجتناب کرده اند این کارها برای مقاصد سیاسی شخصی بهره ببرند.

یزدی‌خواه ذکر شد: متأسفانه وزیر آموزش و پرورش برای تصور عمیق ساختار {رتبه بندی} به کمیسیون‌ها نیامدند، ما (مجلس) اجتناب کرده اند وزیر آموزش و پرورش هم {به دلیل} عدم گفتمان صحیح همراه خود مدرسین و هم عدم ملاحظه به عمیق ساختار {رتبه بندی} مدرسین و هم انتصاب مدیران کم سابقه و بی تخصص ناراحت هستیم و دوگانگی در پوشش‌های آموزش و پرورش موج می‌زند.

وی ذکر شد: آموزش و پرورش اجتناب کرده اند قابلیت نیروهای انقلابی استفاده نکرده است، اطلاعات آموزان در سال قبلی به همان اندازه بهمن ماه کتاب نداشتند و نظام تخصیص کتاب ضرر داشت.

این مشاور مجلس ذکر شد: بخواهید نخوایید وزیر آموزش و پرورش س toال کردن می‌شود چرا کدام ممکن است ما باید مشکلات فرهنگیان را رفع کنیم.