وظیفه عدم پایبندی به منقل بس در یمن برعهده کشورهای متجاوز است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند المسیره، رئیس هیات مذاکره کننده مقامات نجات سراسری یمن در صنعا اظهار داشت کدام ممکن است همراه خود تحویل داد نزدیک به ۱ ماه اجتناب کرده اند منقل بس انسانی در یمن مهمترین بند این هماهنگی پیشرفتی نداشته است.

محمد عبدالسلام در پیامی توئیتری نوشت: نخستین ماه منقل بس انسانی با بیرون هیچ گونه پیشرفت در مهمترین بند آن یعنی بازگشایی فرودگاه در سراسر جهان صنعا در جاری منقضی شدن است.

رئیس هیات مذاکره کننده مقامات نجات سراسری یمن در صنعا در عین جاری وظیفه مناسب نیرنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریبکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شانه تمیز کردن اجتناب کرده اند تعهدات منقل بس را متوجه کشورهای متجاوز به یمن دانست.