وفاداری دمای درجه پایین در فروردین نسبت به سال قبلیوفاداری دمای درجه پایین در فروردین نسبت به سال قبلی – مشرق نیوزرژیم لاغری سریع