وقوع سه آتش سوزی مشکوک در شمال فلسطین اشغالی – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، منابع فلسطینی از جمله این روزنامه شاخص ۳ مورد از آتش سوزی های منطقه الجلیل رهبران مناطق شمالی فلسطین اشغالی اعلام کردند.

علت این آتش سوزی ها هنوز اعلام نشده است، اما ابعاد آن قابل توجه است.

منطقه الجلیل اعلا در شمال رژیم صهیونیستی در ماه های اخیر شاهد حوادثی بوده که علت اصلی آن فاش نشده است.

از سوی دیگر وقوع آتش سوزی در منطقه الجلیل این اتفاق کمتر از ۲۴ ساعت پس از تیراندازی پادگان آموزشی نظامی رژیم صهیونیستی رخ داد که در همین رابطه روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» با این آتش منتشر کرد. پشتیبانی گفته می شود منشأ این آتش سوزی در حومه شهر رخ داده استمودینو یک منطقه حفاظت شده به نام “باغ کتاب مقدس” در منطقهنئو ما کدام یک هستیم؟این اتفاق افتاد و باید توسط ۲۱ آتش نشان با کمک چهار هواپیما و یک هلیکوپتر خاموش می شد. در ادامه این خبر گفته می شود که آتش نشانان تلاش کردند تا از رسیدن آتش به پارکی به نام «پارک ملی اسرائیل» که منطقه حفاظت شده ای به نام «باغ انجیل» وجود دارد، جلوگیری کنند.

جزئیات زیادی از ابعاد آتش سوزی روز یکشنبه در اطراف پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی منتشر نشده است و گفته می شود که علت آن مانند مجموعه ای از حوادث قبلی در سرزمین های اشغالی «در دست بررسی است»، هرچند این احتمال بعید است. که توسط دوربین های مدار بسته در اطراف پایگاه های نظامی ایجاد شده است. مانند سایر حوادث ماه های اخیر، آتش سوزی ممکن است به طور تصادفی رخ داده باشد.

در ماه های اخیر مناطق مختلف رژیم صهیونیستی با مجموعه ای از آتش سوزی ها و حوادث مشکوک امنیتی مواجه بوده که علت آن اعلام نشده است.