ویدئوی دیگری از استقرار تجهیزات نظامی چین در نزدیکی مرز تایوان را مشاهده کنید
تصاویر گرفته شده توسط کاربران شبکه های مجازی، حرکت تانک ها را در جاده های مناطق شرقی و شمالی استان فوجیان نشان می دهد. این دستگاه ها در ۱۰۰ کیلومتری جزیره تایوان قرار دارند. تصاویر منتشر شده از فوژو، مرکز استان فوجیان چین را ببینید که حرکت تانک های ارتش این کشور را نشان می دهد.