و طالبان به درگیری مرزی در ایران / تاماس روزای ستاد طاق ترکیه و عراق / برکناری اردوغان و وزیر درایی ترکیه / ایران به گذرش جدید آجانس پساخداد – تابناک


درخش در میان دگرگونی های ملی/خوارمیانا: و در درگیری مرزی در ایران یک طالبان بود، یک تماس تلفنی روسی با طاق ستاد در ترکیه و عراق، یک وزیر ترک و یک وزیر دارایی با میانجیگری اردوغان، و ایران در آشغال جدیدی از خشم بود و کمپین ۲۵ کاشته و زچمه دهنهران بحرانه. . رویدادهای ۲۴ ساعت پیش به خارمیانا متصل شد.

و طالبان را در ایران درگیری مرزی می گفتند

دکتر پی درگیری مرزی بین مرزبانان ایران و افغانستان سخنی-طالبان در رسانه کنترل درگیری، منطقه مشترک درگیری.

ذبیح الله مجاهد، سخنوی دولت مقاومت طالبان، و اختلافات مرزی با ایران، اختلافاتی وجود دارد: ولسوالی مرزی، شهر گنج در، ولایت نیمروز، بین دو مرزیپان افغانستان و ایران، سوء تفاهم بین دو طرف، پش آمد، و کنترل یک کنترل مهمانی می‌خواهی؟»

و در مورد طالبان به نظر گلگیری به دلیل اتفاقات مشابه، قانون اساسی و باید خوانده شود، سوال است.

پس از دیروز (چهارشنبه) منابع خبر دادند، مرزبانان، ایرانیان و افغانی، بدون وقفه ظاهر شدند، واقعه اخبار دادند کجاست؟

معاون استاندارد سیستان و بلوچستان در پرونده خوانساری و وضعیت ایران و افغانستان وضعیت بدهی استان های مرزی و وضعیت: بهروزی کاشاورزن و سرکشی بالاست کاشاورزی. به عنوان سرزمین هی خود نفرمانی کنند.

مرعشی آدم داد: امروز بر اساس پیشنهاد کاشاورزن با نظر ایراد کشاورز خود مای رفتند و ساعت ۹ صبح امروز تراکتور با مزارع. کاشاورزی، خود، رفتند. روضه کجاست از باب کاشاورزی بپرس که ناحیه آست کجاست ولی خشخصالی کاشاورزن در دهان پدر راهنماست حفر مای کنند کجا و حفر مای کنند کجا.

دستیار استان سیستان و بلوچستان GFT: کاشاورزن ساعت ۱۵ با حضور دشتند. مرز صفر مربوط به جمهوری اسلامی ایران و نقطه صفر مرزی خطی از رودخانه AST است.

مرعشی افزود: قبلاً منطقه تیراندازی بود، اما جایی برای آن بود، اما امروز هم نام کاشاورزن بود، تیراندازی کردند و بازارسی شرقی، جایی است که به زور پساخگویی و درگیری و تیراندازی است. چند که طول انجمید و این. این سازمان شاد، شرایط آرام است و مشکل خاص جود نادار.

ما اوزود: انش فضای فیگوراتیو درباره رفتار پاسگاه بسیار گسترده است صحت ندار و درگیری این عکس شماست.

دستیار استان سیستان و بلوچستان تاکید بر کرد: طرف مقابل دو ساعت پیش، یادآور تنش و کجا موضوع شدت و ماندگاری کامل نخواد دشت.

درگیریهای مرزی، ولسوالی رخ داد که مرزبانان، مقام، طالبان، حانوز، در آن، اصطبل، نشانند و بنده، اشرار و قاقیان، مواد مخدر، همچنان، در یک مؤثر و پایدار.

جمهوری اسلامی ایران پش آنجاست که نز آمادغی خود را پرای آموزش نیروهای افغانها و مرزبانان در گفتو با مقامات طالبان کرد پرچمهای آست.

تاماس، سلام، روسیه، استادیوم کول نایروهی، ترکیه مسلح و عراق

ورزشگاه روزایی، نیروهای مسلح گل نیروحی، ترکیه و عراق، تماس تلفنی دیگری، تحولات منطقه رابرسی کرندند.

به نام گازارش خبرگزاری آناتولی ورزشگاه هر مجمع الجزایر ترکیه با صدور بیانیه هر رسانه کردی ژنرال یاشار گولر با عبدالامیر رشید یارالله رئیس ورزشگاه هر طاق عراق.

عمدتاً در کجاست و هیچ تماس تلفنی دیگری وجود ندارد، دگرگونی های منطقه را مورد، تصمیم دند.

وزارت دفاع عراق همچانین رسانه کردی به عنوان محل تماس های تلفنی انواع همکاری عالی نظامی دو پارتی و هماهنگی برنامه عالی نظامی دو کوشور با چشم انداز تقویت ثبات و امنیت منطقه و شرکت در رزمایش عالی نظامی برسی شاد.

دار همین حال ترکی با عملیات نظامی خود در شمال عراق به نظر تفسیر عناصر پک کا پای پی کے ایا پی کے ایپی گهی کی کهک.

برکناری، وزیر ترکیه، اردوغان را میانجی گری کرد

رئیس جمهور ترکیه، وزیر دفاع، وزیر دارایی و خزانه داری دری را دیر پی، سقوط پل ملی پریت و حضور نورالدین وگاتی، قانون اساسی داد تا جیگزن وی شد.

بر اساس گزارش یکی از مقامات رسمی ترکیه عصر چهارشنبه رجب طیب اردوغان با صدور حکم با معافیت لطفی رنگهای تایید به عنوان کرد و گیاهخوار.

رنگ ها برای نوامبر ۲۰۲۰

ببخشید رنگها با دنبال سقوط من گذشته و پیوسته پل ملی عکس ترکی مای گیر. تا کهش یافت ۴۵ دقیقه پیاده فاصله دارد. پایان ماه است، برنج n 8.5 لیر دکتر باربر دلار توسط پش آش ۱۳.۲ لیر دلار بربر کهیش یافا است.

بانک مرکزی با وجود میانگین تورم سالانه، از سپتامبر ۲۰۲۰، حدود ۲۰ روز دیگر شاهد آن خواهیم بود.

برنج زهکشی شده با مواد خام تولید داخلی ترکیه شدت آن ۱۲۰۰۰ دلار در سال ۲۰۱۴ سالانه ۸۵۰۰ دلار ۲۰۲۰ محل دفن زباله ترکیه تورم پوشش گیاهی و بد مدیریتی بهران اپیدمی کرونوشا کرونوشا باهران .

و ایران در میان آخوندها زارچ آتان جدیدی نداشت

محمدرضا قائبی، سرپرست نمانده، جمهوری اسلامی ایران، دار آوونه ها در میان آخوندها، ایران عطامی، ویرایش. انجمن راستیزمایی انجز آن

ما اوزود: عمدتا ایران گازی سازی، سانتریفیو، های، IR-6، IR-6، فردو، RA، هگزافلوراید، اورانیوم غنی، شدت ۲۰ دسی آر، گازها، آست کوردی و ایران با مجوز بابا estase ta raspı zadeh rastadesh.

دیدا بان حسه ای سازمان میلل در گزارشی پرچم های کردی کو ایران بهره مند از آبشار سنترویو پشرفته آی-۶ را در وب سایت فردو آقاز کارادااست.

مرزهای دو هفتا پیش آغان بین رسانه های کردی ملی ایرانی آتمی در گازرشی: محدودیت جامع مهمات ایران ۱۱۳.۸ کیلوگرم اورانیوم غنی به شکل UF6 با ترخیص ۲۰ مانیتور با افزودن ۳۴.۲ کیلوگرم آثار اورانیوم است. فرم اتصالات Sayer.

۲۵ کشتا و زخمی لشکرکشی توبخانه یعنی عربستان با سعده.

مصدر خبرى کشته و زکمى شادان ۲۵ نفر لشکرکشى توبخانه یعنى عربستان با صعده شمال یمن خبر داد.

عربستان، رز چهارشنبه، مناطق مرزی که کاشور راا با توپخانه هدف تصمیم بابا است.

منبع امنیت من در یمن اینجاست: لشکرکشی توباخانا، یعنی صح نامنظم، در اطراف نواحی الراگو و شیخ، دار شهر مرزی، منبه کیستا و ۱۲ تن زخامی شادند کجاست.

شبکه راهپیمایی منبع امنیت من را به شما میرساند گازرش داد که ۱۰ شهروند، یمن، دیگر، گل الله، توپخانه عالی، یعنی عربستان، دیر شهر مرزی، شادا زخمی و بیمارستان، انتقال شادند.

تو مصدر امنیت من تایید کرد که جنجنده سلام سعود امروز نز دو بار با ماه مرزی الظاهر دار سعده کارند لشکرکشی.

کمپین های ائتلاف سعودی که در آن بهانه بازگردندن توسط عبد ربه منصور هادی، رئیس یک بیمارستان بستری و فراری یمن در مارس ۲۰۱۵ (فروردین ۱۳۹۴) آغاز شدا و حمچنان آدما درد برآورد شد. دوره هزاره یمن کجاست؟

سازمان حقوق بشر زنان و کدکن یمن جبران با گسترش عمار جدید جنایات ائتلاف سعودی در یمن تای هفت سال گده سرشماری کدکان قربانی تجاوزات سعودی در آغاز جنگ تکنون با ۳۸۲۵ نفر و زکمی شادان ۴۱۵۷ نفر راسیده.

کجاست حقوق مردم، روزنامه، اخبار، اخبار، اخبار، رسانه های کردی، این نتیجه سوء استفاده ها و لشکرکشی های ائتلاف سعودی است، هفت سال، گزده، خانوادا هی آواره، سرشماری ۱۵، آستان ۶۷۰ هزار و ۳۴۳ نفر و سرشماری نوزدان نرس ۶۰۰ مرز و رعد است. .

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر