پاسخ اتحادیه اروپا به انتخاب مسکو برای ریختن دیپلمات های اتحادیه اروپا
وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه در ادعا‌ای ادعا کرد کدام ممکن است روسیه ۱۸ کارمند هیئت اتحادیه اروپا در روسیه را در پاسخ به ریختن ۱۹ دیپلمات روسی توسط بروکسل در اوایل ماه جاری برکنار کرده است.