پاسخ به آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در خصوص بوی نامطبوع آب
با توجه به عملکرد بهینه تصفیه خانه (بازده پاکسازی بیش از ۹۰ درصد از نوع فرآیند لجن فعال هوازی) و فاصله استاندارد تصفیه خانه از مناطق مسکونی شهر (با توجه به جهت باد غالب و موقعیت جغرافیایی تصفیه خانه)، انتشار بوی بد و نامطبوع در پالایشگاه با منشاء شهری تقریبا غیرممکن به نظر می رسد.