پاسخ جلب توجه رئال مادرید به براق شدن + عکس بنزما


به گزارش خبرگزاری فارس، ساعت شب قبلی در مرحله ۱ چهارم آخرین لیگ قهرمانان اروپا، رئال مادرید همراه خود براق شدن و هت تریک بنزما چلسی را شکست داد به همان اندازه گام بلندی برای صعود به نیمه آخرین این رقبا ها بردارد.

رئال مادرید پس اجتناب کرده اند براق شدن ستاره مسلمان شخصی در توییتر پاسخ جالبی نماد داد.

و صفحه مناسب تجهیزات گلف اسپانیایی دانستن درباره بنزما نوشت: فوتبال خوب تفریحی آسان است. ۲۲ شرکت کننده ۹۰ دقیقه است کدام ممکن است جستجو در توپ هستند و در پایان بنزما در همه زمان ها گل می زند.

این سخنان لینهکر، اسطوره انگلیسی است کدام ممکن است مدعی شد فوتبال خوب تفریحی ۲۲ نفره است کدام ممکن است در آن همه ۹۰ دقیقه توپ را دنبال می کنند و در پایان آلمان ها پیروز میدان هستند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید