پاسخ پوتین به فشار اروپا بر گازپروم
پوتین: روسیه در جاری تجزیه و تحلیل مجدد صادرات محصولات کشاورزی شخصی به کشورهای متخاصم است.