پرداخت یارانه به قایق های مسافری و کوچک آغاز شد


هیأت وزیران سوخت یارانه ای (۸۰ درصد) را برای قایق های مسافری و کوچک از …

شناورهای مسافری و تفریحی یارانه ای شدشناورهای مسافری و تفریحی یارانه ای شد

هیئت وزیران موافقت کرد که مصرف سوخت یارانه ای کشتی های مسافربری و تفریحی که از یا به بنادر ایران تردد می کنند (۸۰ درصد) در نظر گرفته شود.
به گزارش تسنیم، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی و با استناد به ماده ۱۳۸ تصویب کرد:

وزارت نفت موظف است به شناورهای دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کشتی‌ها و کشتی‌های تفریحی و کشتی‌های مسافربری که در مسیرهای داخلی و بین‌المللی از یا به بنادر ایران تردد می‌کنند، سوخت یارانه‌ای اختصاص دهد. نسبت ۸۰ درصد یارانه و ۲۰ درصد نرخ بانکرینگ را محاسبه کنید.