پشتیبانی جنگنده UFC آمریکا اجتناب کرده اند فلسطین: آنها مبارزان دقیق هستند + عکس


خبرگزاری فارس گزارش داد بلال محمد، مبارز مسلمان آمریکایی الاصل فلسطینی الاصل، روز قبل از این پس اجتناب کرده اند هشتمین پیروزی متوالی شخصی در مسابقات قهرمانی آلتیمیت فایتینگ، پیروزی شخصی را به وطن اجدادی شخصی تقدیم کرد.

بلان پس اجتناب کرده اند پیروزی اجتناب کرده اند از دوام فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام مردمان به سمت صهیونیست ها مشاوره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرچم فلسطین را برافراشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: آن یک است کشتی دقیق است.

بلال در شیکاگو اجتناب کرده اند پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادری فلسطینی به دنیا به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید غول پیکر شد. او در تمام دوران کاری شخصی اجتناب کرده اند حامیان آرمان فلسطین بود.

مبارز مسلمان در جاری حاضر در کلاس ششم سبک وزن قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند شکست دادن لاک کدام ممکن است در رتبه پنجم قرار دارد به کلاس بندی بعدی صعود خواهد کرد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید