پلیس خوزستان ادعا کرد همزمان همراه خود ماه مبارک رمضان در اماکن نهایی روزه داری اقامه تبدیل می شود


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اهواز، فرماندهی انتظامی استان خوزستان ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، اطلاعیه های مهمی را به بیشتر مردم به طور قابل توجهی متولیان امور صنفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن نهایی صادر کرد.

{در این} اطلاعیه اطمینان حاصل شود که محافظت حرمت ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه داران، پرهیز اجتناب کرده اند تظاهر به روزه داری در اماکن نهایی، محافظت نامتعارف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع حجاب در واحدهای صنفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن نهایی آمده است.

در صورت صدور مجوز ورزش ویژه برای امکانات اقامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرایی در هدف، ایستگاه‌های مسافربری، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان‌ها می‌توانند برای حاضر شرکت ها به مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} دارای عذر شرعی همراه خود رعایت شئونات اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت آن هستند، استتار کنند. آداب اسلامی را در جایی قرار دهید کدام ممکن است تظاهر به روزه تکل در ملاء عام نباشد.

ورزش سایر اماکن پذیرایی کدام ممکن است گمشده مجوز ویژه ماه مبارک رمضان هستند، خوب ساعت در گذشته اجتناب کرده اند زمان افطار مجاز بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت بیانیه هرگونه تخلف طبق مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات همراه خود متخلفان برخورد تبدیل می شود.

بدیهی است پاسخگویی عدم نظارت بر اسبابک ها مذکور بر عهده مسئولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید متولیان اماکن مربوطه می باشد.

علاوه بر این در پایان دادن این اطلاعیه آمده بود در صورت هرگونه هتک حرمت هر دو روزه خواری در اماکن نهایی همراه خود متخلفان برابر مقررات برخورد می تواند.

ضمناً واحدهای پذیرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن تردد مسافران (ایستگاه های مسافربری، ایستگاه راه آهن، امکانات درمانی) برای هرگونه ورزش در گذشته اجتناب کرده اند اذان مغرب باید اجتناب کرده اند این اداره مجوز ورزش اکتسابی کنند.

ورزش سفره خانه ها، بستنی فروشی ها، استخرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپرسو خانه های عادی در گذشته اجتناب کرده اند اذان مغرب نیز ممنوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشت های نظارتی این اداره به صورت در یک روز واحد زمانی در مرحله شهر سرزنده هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اتحادیه های متخلف برخورد قانونی می تواند. .

در نهایت همراه خود تاکید بر رعایت شئونات اسلامی (پرهیز اجتناب کرده اند اختراع حجاب، عدم استفاده اجتناب کرده اند محافظت های غیر عادی، عدم اختلاط دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسران غیر عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) در تمامی واحدهای صنفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن نهایی، اجتناب کرده اند کلیه ساکنان پرس و جو تبدیل می شود کدام ممکن است خواه یا نه دارند. متوجه هرگونه تخلف شد جنایت را به کلانتری ۱۱۰ هر دو نزدیکترین کلانتری گزارش دهید به همان اندازه اقدامات مورد نیاز انجام شود.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید