پنجمین همایش مدیران پروژه های اشتغالزایی بنیاد برکت – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه اشتغال جامعه محور بنیاد برکت با اعلام این خبر افزود: ۱۳-۱۱. در تیرماه، پنجمین همایش مدیران پروژه های اشتغال زایی بنیاد در تهران برگزار می شود. حضور ۱۰۰ راننده در سراسر کشور.

مرتضی نیازی در تشریح اهداف تشکیل شبکه تسهیلگران و تسهیلگران بنیاد برکت گفت: شبکه تسهیلگران و تسهیلگران بنیاد برکت به عنوان گسترده ترین شبکه کشور با هدف ایجاد پیوند میانی بین دولت و دولت تشکیل شد. بنیاد مردم و راه اندازی طرح های اشتغالزایی در مناطق محروم و روستایی از طریق این شبکه رصد و اجرا می شود.

وی با اشاره به ویژگی های پیشتازان اشتغال زا گفت: این رهبران از بین مردم بوده و از بین بومیان توانمند هر منطقه انتخاب می شوند. حداقل مدرک تحصیلی آنها لیسانس و پس از آموزش و برگشت است برای شروع آزمون های مختلف انتخاب می شوند.

به گفته معاون توسعه اشتغال جامعه محور بنیاد برکت، مدیران اشتغال زایی این بنیاد به صورت شبکه ای فعالیت می کنند و در قالب ساختار بوروکراسی دولتی فعالیت نمی کنند.
نیازی خاطرنشان کرد: هر ۱۰ تسهیلگر بنیاد برکت زیر نظر و راهنمایی مدیرعامل فعالیت می کنند و به طور میانگین در هر ۱۵ روستا یک تسهیلگر وجود دارد.

وی درباره اهداف پنجمین همایش مدیران طرح اشتغال زایی برکت بیان کرد: از جمله اهداف این همایش، تبادل و انتقال تجربیات، برگزاری آموزش ها و تعیین راهبردهای سال ۱۴۰۱ است.

معاون توسعه اشتغال جامعه محور بنیاد برکت افزود: نحوه انجام تحقیقات بازار و بازار، نحوه شبکه سازی و خوشه بندی، ایجاد زنجیره ارزش، تثبیت اشتغال، روانشناسی و مهارتی، دانش ارزیابی فنی و اقتصادی بنگاه ها و مدیریت استراتژیک. این همایشی است که از جمله موضوعات آموزشی ارائه شده به مجریان می باشد.

نیازی یادآور شد: همچنین در مراسم اختتامیه همایش از سخنرانان برتر و برگزیده تجلیل می شود.

وی تاکید کرد: سامانه ارزیابی بنیاد برکت فعال و پویا است و بر اساس بیش از ۵۰ شاخص از جمله الگوی رفتاری و رضایت ذینفعان، عملکرد اشتغال آفرینان و تسهیلگران را اندازه گیری و ارزیابی می کند.