پیش سوراخ بینی تبدیل می شود ۱۲۰ هزار تن گندم اجتناب کرده اند مزارع دهلران درو کردن شود.


علی غلمی سرپرست جهاد کشاورزی دهلران صبح همین الان در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در ایلام گفت: در فصل زراعی جاری ۵۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۱ هکتار اجتناب کرده اند اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هکتار به کشت گندم اختصاص یافته است. . کشت کلزا.

وی به خشکسالی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود نزدیک به ۱۲۰ هزار تن گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ هزار تن کلزا اجتناب کرده اند مزارع شهرستان درو کردن شود.

جهاد کشاورزی سرپرست شهرستان دهلران همراه خود دقیق اینکه کار درو کردن توسط حدود ۳۰۰ کمباین محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر محلی انجام تبدیل می شود، ذکر شد: کسب محصولات مذکور اجتناب کرده اند طریق ۱۲ وسط کسب انجام تبدیل می شود.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید