پیکاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکسی تسلا


ایلان ماسک در افتتاحیه واحد تولیدی این نمایندگی در تگزاس اظهار داشت کدام ممکن است این وانت دیجیتال سال بلند مدت ایجاد ممکن است.

و شما و تاکسی خودرو تسلاو شما و تاکسی خودرو تسلا

ایلان ماسک در افتتاحیه واحد تولیدی این نمایندگی در تگزاس اظهار داشت کدام ممکن است این وانت دیجیتال سال بلند مدت ایجاد ممکن است.

تسلا سایبر تراک را در سال ۲۰۱۹ آشکار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار بود در اواخر سال ۲۰۲۱ ساخت آن تحریک کردن شود. این وانت دیجیتال ظاهری غیرعادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلا می گوید بودجه ترین مانکن آن ۴۰ هزار دلار است. این وانت پیش فرض در واحد تولیدی تگزاس در امتداد طرف شاسی بلند مانکن Y ساخته شود.

آقای تاسک در مراسم افتتاحیه اظهار داشت کدام ممکن است امسال هدف اصلی تسلا بر افزایش قابلیت ساخت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال بلند مدت موجی اجتناب کرده اند محصولات جدید راه اندازی شد ممکن است. اجتناب کرده اند جمله این محصولات می توان به تاکسی خودران ردیابی کرد کدام ممکن است به آموزش داده شده است الن ماسک ظاهری انصافاً منحصر به فرد همراه خود خودروهای امروزی ممکن است داشته باشد.

تسلا امیدوار است سالانه ۵۰۰۰۰۰ تجهیزات مانکن Y در تگزاس بسازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام همراه خود افزودن محصولات تا حد زیادی، ساخت را به ۱ میلیون تجهیزات در سال افزایش دهد.

تسلا اخیراً واحد تولیدی عکس در آلمان ساخته است. همراه خود این واحد تولیدی های جدید کدام ممکن است تسلا آنها را Gigafactory می نامد، پیش بینی {می رود} قابلیت ساخت اجتناب کرده اند منصفانه میلیون تجهیزات در سال در سال ۲۰۲۱ به ۲ میلیون تجهیزات در سال ۲۰۲۳ افزایش یابد.