چرا برخی افراد واکسن عروق کرونر نمی خواهند؟
برخی معتقدند که ممکن است فرد پس از واکسیناسیون دچار بیماری ایسکمیک قلبی شدید شود، اما هیچ مدرک علمی برای این باور وجود ندارد. با توجه به اینکه واکسن کرونری به میلیاردها نفر در سراسر جهان تزریق شده است، اگر این موضوع صحت داشته باشد، شدت بیماری عروق کرونر در جهان افزایش می‌یابد و در نتیجه مرگ و میر افزایش می‌یابد.