چرا نشست رژیم صهیونیستی همراه خود ۴ ملت عربی شکست خورد؟


به گزارش گروه رسانه های تولید دیگری خبرگزاری فارس، اخیرا کشورهای نوزاد عربی صدای آژیر تنظیم پوشش آمریکا در غرب آسیا را شنیده اند. آنها ادراک {نمی کردند} زمانی برسد کدام ممکن است آمریکا {به دلیل} مشکلاتی کدام ممکن است همراه خود آن مواجه است مجبور به تنظیم رفتار در قلمرو شود. با این حال خروج آمریکا اجتناب کرده اند افغانستان در سال قبلی، شیوخ خوشایند جنوب خلیج فارس را بیدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پرس و جو را در افکار آنها تحمیل کرد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند آمریکا چه باید کرد؟ {چه کسی} تنها همراه خود خوب «نیاز» ایمنی کشورهایی را کدام ممکن است بیشتر اوقات گمشده عمق استراتژیک هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آستانه فروپاشی قرار دارند، محافظت خواهد کرد؟ شاید اگر این پرس و جو یکی ۲ دهه پیش مورد ملاحظه قرار می گرفت، اعراب تمایل داشتند در وابستگی شخصی به آمریکا {تجدید نظر} کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تولید دیگری بازیگران قادر مطلق کمک کنند. اکنون کدام ممکن است آمریکا مهارت های دقیق شخصی را همراه خود میل های پوشش خارجی شخصی تطبیق داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید ارزش های اتحاد استراتژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور ارتش شخصی در قلمرو را کاهش دهد، اعراب خلیج فارس در جستجوی آشنا شوید هر موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایش اتحادهای جدید هستند.

برای این ملت ها ساده ترین امکان اتحاد همراه خود رژیم صهیونیستی است کدام ممکن است شبیه به انتخابی است کدام ممکن است آمریکا در مقامات ترامپ همراه خود اعمال فشار بر این ملت ها در جستجوی بدست آوردن به آن است بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون بایدن همراه خود شخصی آن را به کشورهای عربی تحمیل می تنبل. پوشش های. بر این مقدمه، وزرای خارجه امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحرین در روزهای یکشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوشنبه ۱۸ فروردین ماه برای دیدار همراه خود وزرای خارجه مصر، مراکش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا به سرزمین های اشغالی بازدید کردند به همان اندازه اولویت های شخصی را تجزیه و تحلیل کنند.

این مقدماتی بار است کدام ممکن است وزرای خارجه بحرین، امارات متحده عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراکش موسوم به کشورهای عضو پیمان موسوم به ابراهیم در فلسطین اشغالی حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است یایر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل سعی کرد اجتناب کرده اند این واژه استفاده تنبل. “تاریخی”.

صهیونیست ها محل دیدار وزرای ۴ ملت عربی همراه خود وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی را در قلمرو «بوکر» در صحرای نقب محدوده کردند، قلمرو ای کدام ممکن است بن گوریون پدر مingسس این رژیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین آن بود. نخست وزیر. برای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرش خانه مونتاژ. به مشاوره نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل در کنوانسیون مطبوعاتی همراه خود آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، ایران محور بی نظیر این دیدار بود. این موضوع را بعد از همه می توان اجتناب کرده اند اظهارات مسئولان نمایندگی کننده در مونتاژ استخراج کرد. {در این} نشست سعی شد همراه خود کم توجهی کسب اطلاعات در مورد ایران صحبت شود، با این حال در مجموع نسبت {به رفتار} ایران در قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بالقوه هماهنگی هسته ای همراه خود ایران ابراز تردید کردند. در مقابل وزرای خارجه کشورهای عربی، لاپید صراحتاً هدف اجتناب کرده اند این نشست را تحمیل خوب ساختار جدید قلمرو ای ادعا کرد کدام ممکن است برای ایران بازدارنده باشد. علیرغم امتحان شده وزیر خارجه مصر برای انکار وجود این اتحاد. با این حال خاص است کدام ممکن است این مونتاژ علیه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط رژیم صهیونیستی تحریک شده است.

با این حال در نشست سه جانبه شرما شیخ در مصر کدام ممکن است همراه خود حضور نخست وزیر رژیم صهیونیستی، رئیس جمهور مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولیعهد ابوظبی برگزار شد، امتیازات درمورد به تشکیل حفاظت قلمرو ای در مخالفت با تهدیدات پهپادها، موشک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر خطرات مطرح شد. . اصل کار سه رئیس {در این} نشست، نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، رویای شخصی را برای “تحمیل پدافند اثیری قلمرو ای در همه مقیاس، اجتناب کرده اند جمله حفاظت لیزری اجتناب کرده اند نوع ساخت شده توسط صنایع ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی اسرائیل” توضیح دادن کرد. خوب روز پس اجتناب کرده اند این نشست، رسانه های صهیونیستی گزارش دادند کدام ممکن است نفتالی بنت هدایت اتحاد ارتش مشابه با ناتو بین کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی علیه ایران را داده است. احتمالاً این موضوع در دیدار وزیر خارجه اسرائیل همراه خود وزرای خارجه ۴ ملت عربی مطرح شده است.

بعد از همه وزیر امور خارجه آمریکا ضمن تاکید بر دوره ای سازی روابط رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای عربی، بر تشکیل ۲ ملت بی طرفانه فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی تاکید کرد. این موضوع مورد ملاحظه وزرای خارجه کشورهای عربی نیز قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند آنها نیازمند راه حلی بین ۲ ملت شدند.

موقعیت آمریکا چیست؟

دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا اجتناب کرده اند ناتوی عربی درخواست شده است است کدام ممکن است ارزش های آمریکا را کاهش دهد. قرار بود ناتوی عربی در جریان اکتبر ۲۰۱۸ همراه خود حضور بحرین، مصر، اردن، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات در واشنگتن حضور داشته باشد، با این حال به محض این کدام ممکن است این ادعا مناسب به تعویق افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به موکول شد. ژانویه ۲۰۱۹، آمریکا نتوانست این کار را انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان به این تکنیک بود کدام ممکن است گذشته تاریخی مناسب برای تشکیل ناتو تصمیم گیری نشده بود. سرانجام فشار در خلیج فارس بالا گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها به آرامکو، قطر، اردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصر همراه خود تشکیل چنین ائتلافی مخالفت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را اجتناب کرده اند تشکیل چنین اتحادی باز داشت. اکنون کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است آمریکا بر روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین محور شده است، قصد دارد خوب مکانیسم امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش تحمیل تنبل به همان اندازه به متحدان شخصی ضمانت دهد کدام ممکن است آنها را فراموش نخواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را تنها نخواهند گذاشت، اما علاوه بر این باید مداخله کرد. تغییری در شخصی قلمرو تحمیل کنید. بر این مقدمه، در حالی کدام ممکن است سیگنال های هماهنگی هسته ای همراه خود ایران بدیهی تبدیل می شود، وزیر امور خارجه آمریکا در جاری بازدید به سرزمین های اشغالی {است تا} به متحدان شخصی این پیام را بدهد کدام ممکن است حتی در صورت ادای احترام به شورای ایمنی گروه ملل، پوشش آمریکا در قبال ایران نخواهد بود. تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت دادن به متحدان آمریکا در قلمرو با توجه به سازمانی مقامات بایدن به ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت آنها.

اعراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجودیت صهیونیستی

صهیونیست ها چندین دهه است کدام ممکن است در جستجوی دوره ای سازی روابط همراه خود کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دور شدن انزوا در قلمرو هستند. روابط برخی کشورهای عربی همراه خود رژیم صهیونیستی به سال‌ها در گذشته برمی‌گردد. با این حال این روابط همه وقت محرمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون ادعا مناسب که هنوز است. در همین جاری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارهای بی سابقه او بر کشورهای عربی {برای عادی} سازی روابط همراه خود رژیم صهیونیستی تحریک کردن شد. امارات، بحرین، مراکش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودان {برای عادی} سازی روابط همراه خود رژیم صهیونیستی به هماهنگی رسیدند. همراه خود خروج آمریکا اجتناب کرده اند افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً قلمرو، کشورهای عربی درگیر اولویت های امنیتی شخصی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین امر آنها را بر آن داشت به همان اندازه به در نظر گرفته شده برگزاری رایزنی با توجه به درجه دوره ای سازی روابط باشند. صهیونیست ها سعی دارند همراه خود آسانسور روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش روابط همراه خود کشورهای طرف، سوراخ حمایت آمریکا را پر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعراب به طور قابل توجهی کشورهای نوزاد محیط جنوبی خلیج فارس به هر بهانه ای کدام ممکن است منجر به آن است تبدیل می شود، کف دست یابند. به اتحادی جدید در قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش چشم انداز بقای شخصی.

اجتناب کرده اند آمریکا به همان اندازه موجودیت صهیونیستی

با این حال خواه یا نه تحمیل اتحاد همراه خود رژیم صهیونیستی ممکن است کشورهای عربی را وادار به انجام آنچه می خواهند تنبل؟ به عبارت آسان تر، خواه یا نه رژیم صهیونیستی آنقدر غول پیکر {خواهد بود} کدام ممکن است به شما گزینه بدهد این اتحاد را علیه ایران هر دو هر ملت عکس مدیریت تنبل؟ به نظر می رسد مانند است رهبران کشورهای نوزاد عربی به مقیاس کافی کسب اطلاعات در مورد این موضوع در نظر گرفته شده نکرده اند. آنها قبلاً متحد آمریکا هستند. آنها کشوری همراه خود محکم ترین توانایی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتحاد به معنای خصومت هر دو مخالفت همراه خود ملت عکس نبود، با این حال اکنون همراه خود پذیرش مدیریت رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو شدن در به ائتلاف همراه خود صهیونیست ها، عملاً شخصی را در موقعیتی قرار می دهند. خوب محور ارتش فوق العاده منحصر به فرد کدام ممکن است اتحاد همراه خود آمریکا {خواهد بود}. آنها به خوبی می دانند کدام ممکن است اتحاد همراه خود رژیم صهیونیستی فرم رویارویی همراه خود همسایه شمالی آنها ایران {خواهد بود}. خواه یا نه اتحاد همراه خود صهیونیست‌ها کدام ممکن است در همه مقیاس توانایی فوق العاده ضعیف‌تر اجتناب کرده اند آمریکا هستند، می‌تواند برای افرادی که مایلند چنین ارزش‌ای را در پوشش خارجی به ملت شخصی تحمیل کنند، ایمنی تحمیل تنبل؟ شوک تنظیم رفتار آمریکا در قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال احیای هماهنگی هسته ای، محاسبات را در پایتخت برخی اجتناب کرده اند کشورهای عربی بیش اجتناب کرده اند آن کدام ممکن است عقلانی تنبل، محاسبات را غریزی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} اتحاد همراه خود رژیم صهیونیستی پیش {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرات امنیتی بیشتری را در جستجوی دارد. . . تشکیل ائتلاف قلمرو ای همراه خود مشارکت رژیم صهیونیستی، آنها را در طوفانی اجتناب کرده اند فشار های بی شمار فرو خواهد برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ گامی در جهت کاهش فشار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصومت ها بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسایگانش.

اتحاد چقدر محکم است؟

یقیناً آمریکا موقعیت مهمی در عضو شدن در به اعراب همراه خود هر شکلی اجتناب کرده اند ائتلاف همراه خود رژیم صهیونیستی داشت. آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی همراه خود ارعاب سران کشورهای ثروتمند عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غول پیکر جلوه دادن ایران قصد دارند کشورهای عربی را در دام بزرگی بیندازند کدام ممکن است شخصی ۲ دهه است اجتناب کرده اند آن دوری می‌کنند. قطعاً در صورت بروز چنین اتحادی، همراه خود ملاحظه به اینکه رژیم صهیونیستی دشمن بی نظیر ایران است، تهران فقط حاضر به جدا گذاشتن اتحاد علیه آن نخواهد بود. صرف تذکر اجتناب کرده اند مجازات ها تحمیل این اتحاد کدام ممکن است در پایان ناگزیر کشورهایی را کدام ممکن است می خواهند به آن است بپیوندند، متاثر خواهد کرد، خواه یا نه رژیم صهیونیستی واقعاً ممکن است ایمنی این ملت ها را تامین تنبل؟ پاسخ این پرس و جو در نبرد های این رژیم ۹ همراه خود مقامات ها، اما علاوه بر این همراه خود گروه های از دوام در لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین نیست.

آنها در تمام نبرد هایی کدام ممکن است صهیونیست ها علیه لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام اسلامی اجتناب کرده اند سال ۲۰۰۰ به راه انداختند پیروز نشدند. در فینال نبردی کدام ممکن است در اردیبهشت ماه سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند هشدار از دوام اسلامی به صهیونیست ها برای نوک دادن به تجاوزات شخصی به قدس تحریک کردن شد، از دوام اسلامی تا حد زیادی سازماندهی کرد. بیش اجتناب کرده اند ۱۲ هزار راکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موشک به سرزمین های اشغالی. اگر این اتفاق ۲ دهه پیش می افتاد، در گذشته اجتناب کرده اند استقرار اولین موشک انداز بر روی پایین، تمام عوامل از دوام بمباران می شد، با این حال رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۱ جرات چنین ماجراجویی را نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پناهگاه های زیرزمینی پنهان می شد. سرانجام این نبرد نیز مشابه با سایر نبردها به پیروزی صهیونیست ها منجر نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها اجتناب کرده اند پذیرش شومینه بس سرباز زدند.

میدان نبرد کجاست؟

اگرچه صهیونیست ها سعی می کنند اجتناب کرده اند طریق پیمان موسوم به «پیمان ابراهیم» القا کنند کدام ممکن است قلمرو را خرس مدیریت شخصی دارند، با این حال واقعیت در صحنه منحصر به فرد است. هیچ خوب اجتناب کرده اند کشورهایی کدام ممکن است اکنون در قالب توافقات ابراهیم همراه خود رژیم صهیونیستی در جاری دوره ای شدن هستند، در تعدادی از دهه قبلی در جاده مقدم از دوام علیه این رژیم نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه روابط پنهانی همراه خود تل آویو داشته اند. دوره ای سازی روابط همراه خود این ملت ها درآمد چندانی برای صهیونیست ها نخواهد داشت، به طور قابل توجهی اینکه کشورهای همسایه تل آویو آمادگی دوره ای سازی روابط همراه خود صهیونیست ها را ندارند. جدای اجتناب کرده اند این، شبح بی نظیر صهیونیست ها در ۲ دهه قبلی ۹ در مرزهای در اطراف اما علاوه بر این در مرزهای مجاور این رژیم در لبنان، سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غزه {بوده است}. اکنون دایره به سختی خوب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح به روده ها رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراضی اشغالی در سال ۱۹۴۸ رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد انگشت شماری سال است کدام ممکن است کرانه باختری شاهد اقدامات مسلحانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزات علیه صهیونیست ها {بوده است}، با این حال پس اجتناب کرده اند استقرار. اجتناب کرده اند سوی تشکیلات خودگردان فلسطین، قلمرو تقریباً منفعل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات سال های فعلی در نتیجه تشکیل مجدد گروه های مسلح فلسطینی در قلمرو شد. .

با این حال تغییر اساسی تری در سرزمین های سال ۱۹۴۸ رخ داد. این سرزمین ها توسط گروه ملل شناخته شده به عنوان سرزمین های رژیم صهیونیستی به رسمیت شناسایی شده است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد ۲ میلیون فلسطینی {در این} قلمرو مسکن می کنند کدام ممکن است مجبور به پذیرش تابعیت رژیم صهیونیستی شدند. . فلسطینی هایی کدام ممکن است در سرزمین های اشغالی مسکن می کنند یکی اجتناب کرده اند بهترین تهدیدها برای صهیونیست ها هستند. خوب شهروند عرب تکیه کن به رژیم صهیونیستی روز ۲۲ مارس در یک واحد وسط کسب در برشبا واقع در جنوب اسرائیل ۴ صهیونیست را همراه خود چاقو به هلاکت رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد تولید دیگری را زخمی کرد. در ۲۹ مارس، ۵ صهیونیست در عملیاتی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند سلاح خوب و دنج در ۲ قلمرو مختلف در نزدیکی تل آویو کشته شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع قربانیان صهیونیست در یک واحد هفته به ۹ نفر رسید. به نوشته روزنامه لبنانی الاخبار، این عملیات ها سرویس های امنیتی اسرائیل را شوکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردرگم کرد. به طور قابل توجهی، «رادارهای» شابک نتوانست هیچ خوب اجتناب کرده اند این سه استراتژی را تعیین هر دو خنثی تنبل. به همین دلیل، افسران امنیتی سابق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حال از نزدیک اجتناب کرده اند این تجهیزات انتقاد کرده اند. شین بت بیش اجتناب کرده اند خوب ماه است کدام ممکن است نسبت به فشار های بالقوه در ماه رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آستانه ماه مبارک رمضان هشدار داده است. این هشدارها در تعدادی از مرحله منعکس شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن جلساتی در سطوح مختلف بین مثلث رام الله در تل آویو بود، با این حال ظاهراً سودآور نشدند. چون عملیات چریکی موفقیت آمیز بود. شوک غول پیکر سران تجهیزات های امنیتی رژیم صهیونیستی این بود کدام ممکن است این شهید فلسطینی همراه خود وجود کنار هم قرار دادن باش نیروهای امنیتی طی ۲ روز قبل توانست عملیات شخصی را انجام دهد. این عملیات همراه خود موجی اجتناب کرده اند دستگیری مظنونان در چندین قلمرو فلسطین اجتناب کرده اند جمله ام الفهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخین در کنار شد. از به مشاوره شین بت، احتمالاً می رود فلسطینی ها در بلند مدت {در این} مناطق عملیات انجام دهند.

اگر در محاسبات، حزب الله لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موشک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهپادهای باکلاس ای کدام ممکن است گروه از دوام در اختیار دارد اندیشه در مورد شود، وزن از محسوس ناتوی عربی-صهیونیستی احتمالاً تشکیل شده خاص می تواند.

تأمین: روزنامه فرهیختان

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید