چند نفر وام اجاره دریافت کرده اند؟


از اواسط خردادماه مراحل ثبت نام متقاضیان ودیعه مسکن در وزارت راه و شهرسازی…

ಚಾನ್ ನ್ತ್ರ್ ವಾಮ್ತಿಕ್ತ್ ಕ್ರಿಕ್ ಕ್ರ್ಕಕ್ತ್ಚಾನ್ ನ್ತ್ರ್ ವಾಮ್ತಿಕ್ತ್ ಕ್ರಿಕ್ ಕ್ರ್ಕಕ್ತ್

از اواسط خردادماه که وزارت راه و شهرسازی روند ثبت نام متقاضیان دریافت کمک سپرده مسکن را آغاز کرد، بیش از ۳۵ هزار نفر برای دریافت وام به بانک های مربوطه معرفی شدند و حدود ۱۵ هزار نفر وام دریافت کردند. امکانات.

به گزارش ایسنا، از ابلاغ دستورالعمل کمک سپرده مسکن در نیمه خرداد ۱۴۰۱ تا امروز ۱۹ مردادماه، ۳۵ هزار و ۶۱۶ پرونده به بانک های مربوطه ارائه شده که از این تعداد ۱۴ هزار مورد. ۸۵۰ ۸۶۱۶ میلیارد ریال ودیعه مسکن دریافت کرده اند.

به گفته مهدی سحاب معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی، پس از تایید هیات پول و اعتبار، سهمیه بانکی و استانی به همراه دستورالعمل پرداخت از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ شده است. بر این اساس متقاضیان دریافت تسهیلات با مراجعه به سامانه وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه قرارداد اجاره کد رسمی سال ۱۴۰۱ اقدام می کنند.

از ۲۱ خردادماه ثبت نام کمک سپرده مسکن آغاز شده است. این وام که برای حمایت از مستاجران در زمان شیوع کرونا تصویب شده بود، در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز پرداخت شد و سقف تسهیلات تهرانی در سال گذشته ۷۰ میلیون تومان بود که امسال به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

سقف وام و سپرده مسکن متقاضیان در شهر تهران با تصویب شورای پول و اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۷۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان است. متقاضیان برای دریافت کمک پس انداز مسکن از سامانه طرح های حمایتی وزارت راه و شهرسازی به نشانی saman.mrud.ir ثبت نام کنند.

در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۴۵۰ هزار نفر وام اجاره دریافت کردند. این در حالی است که حدود ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد. بسیاری از مستاجران از عدم تخصیص وام گلایه داشتند. به نظر می رسد با توجه به کمبود منابع، بانک ها در پرداخت این وجوه سخت گیری کردند. به گفته مدیرکل دفتر مدیریت مسکن وزارت راه و شهرسازی اولویت با کسانی است که تاکنون این وام را دریافت نکرده اند.