چه حق بیمه ای شامل حقوق بازنشستگان می شود؟ – اخبار تجارتی


به گزارش تجارتی نیوز، حقوق بازنشستگان معاف از مالیات است اما مشمول حق بیمه جزئی است که هر ماه از حقوق بازنشستگان معکوس شمارش کرد. کسر حق بیمه از مستمری سالمندی چقدر است؟

برخلاف حقوق بگیران که درآمد ماهانه آنها ممکن است شامل کسر حق بیمه و مالیات باشد، کل درآمد بازنشستگان اساساً معاف از مالیات است و دریافت چنین پولی از آنها تخلف محسوب می شود.

اما در مورد کسر حق بیمه وضعیت تا حدودی متفاوت است. واضح است که پس از حکم مستمری سالمندی و برقراری مستمری، پرداخت حق بیمه دوران بازنشستگی منطقی نیست و صندوق‌های بازنشستگی چنین وجهی دریافت نمی‌کنند، اما این بدان معنا نیست که کسر حق بیمه سلامت پرداخت بیمه متوقف شده است

در صورت استفاده مستمری بگیر از خدمات اضافی بیمه درمانی، بخشی از درآمد ماهانه وی بابت هزینه استفاده از این خدمات کسر می شود. اندازه این کسری بسته به نوع بیمه تکمیلی و افرادی که به عنوان اعضای خانواده در دوران بازنشستگی از این خدمات استفاده می کنند متفاوت است و اندازه آن بسته به نوع صندوق و شرکت ارائه دهنده خدمات بیمه تکمیلی درمان متفاوت است.

اما در رابطه با ارائه خدمات بیمه درمانی پایه، ماهیانه بخشی از مستمری پرداختی در صندوق های بازنشستگی عمومی کسر می شود. به عنوان مثال در سازمان تامین اجتماعی از مبلغی که هر ماه به حساب بازنشستگی هر مستمری بگیر واریز می شود ۲ درصد کسر می شود. این مبلغ برای یک بیمه شده شاغل معادل ۹ درصد حقوق است که حق بیمه از آن کسر می شود اما میزان این حق بیمه برای مستمری بگیران تنها ۲ درصد است.

این حق بیمه برای چیست؟

چندی پیش مجتبی طهماسبی آشتیانی رئیس اداره کل بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی در این خصوص گفت: بر اساس ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی، بازنشستگان یا از کارافتادگان و بستگان نزدیک آنها مشمول این قانون هستند. اعضا و همچنین افراد مستمری بازماندگان با پرداخت دو درصد مستمری دریافتی از خدمات درمانی برخوردار می شوند و مابه التفاوت مبالغ پرداختی مستمری بگیران این قانون تا هزینه واقعی درمان توسط سازمان بیمه اجتماعی پرداخت می شود. .

وی افزود: همانطور که گفته شد این مبلغ کسر استفاده از خدمات درمانی تامین اجتماعی توسط بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنها بوده و ربطی به هزینه صدور دفترچه کاغذی ندارد. برخی از بازنشستگان و بازنشستگان که پس از راه اندازی سامانه نسخه الکترونیکی و حذف دفترچه های کاغذی، کسر دو درصد سرانه پزشکی را تنها هزینه چاپ دفترچه های کاغذی می دانستند، تصور می کردند کسر این مبلغ است. باید متوقف شود، در حالی که ارتباط هر ساکن چاپ می شود مطب ها درمان ندارند و بر اساس نص صریح قانون تامین اجتماعی از دستمزد مستمری بگیران کسر و صرف هزینه های درمانی عزیزانشان می شود.

همچنین لازم به ذکر است که بر اساس بند ۴ ماده ۱۳ لایحه قانون بیمه همگانی سلامت دولتی مصوب ۱۳۷۳/۰۸/۰۳ شورای اسلامی، پرداختی بیمه سلامت از افراد خوداشتغال در قالب درمان به ازای هر نفر مصوب هیات وزیران. بنابراین در مورد آن دسته از مستمری بگیرانی که مدت بیمه آنها به صورت خوداشتغال بوده است، در زمان بازنشستگی، هزینه درمان به ازای هر مقیم مصوب هیأت وزیران، مبنای محاسبه هزینه های درمانی آنان می باشد و از مستمری پرداختی کسر می شود.

وضعیت مشابه برای بازنشستگان کشوری و لشکری

برای بازنشستگان دولتی و لشکری ​​نیز کسوراتی مشابه وجود دارد که به صورت ماهانه از حساب بازنشستگان کسر و به صندوق خدمات درمانی کارکنان و نیروهای مسلح واریز می شود.