چه کسی هزینه قطعی اینترنت اخیر را پرداخت می کند؟ / دادستان می تواند به عنوان دادستان کشور عمل کند
آتش سوزی در استخرهای فیبر نوری مخابرات نشان داد که پروتکل های حفاظتی غیرعملکردی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی اصلا رعایت نشده است.