چیکن لاین با اجرای ۲۰ طرح ملی در کشور با موفقیت در حال توسعه است


به گزارش تیم تحقیق و توسعه خبرگزاری فارس به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ایران تا سال ۸۵ از وضعیت مناسب و قابل قبولی برای تولید بذر کتان برخوردار بود، اما بی توجهی در این زمینه امروز درصد بالایی را به دنبال داشته است. خط واردات از بازار مرغ اگرچه دانش، تخصص و اقلیم موجود کشور پاسخگوی این نیاز است. این در حالی است که عدم استفاده مناسب از امکانات، چندین سال است که ایران را به یکی از بزرگترین واردکنندگان در این زمینه تبدیل کرده است.

اما ستاد توسعه بیوتکنولوژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با کمک شرکت های دانش بنیان و خلاق به دنبال پرکردن این خلأ در کشور و استفاده از دانش آنها برای راه اندازی مسیرهای جدید و توسعه مسیرهای موجود در کشور است.

بر این اساس ۲۰ طرح ملی در این حوزه شناسایی شده است که با همکاری بنگاه های دانش بنیان اجرا می شود. “طراحی، ساخت و اجرای تله بافت نیمه اتوماتیک در مزرعه لاین آرین”، “طراحی، ساخت و اندازه گیری انرژی مورد نیاز جوجه های بالغ آرین با استفاده از فضای تنفسی”، “تولید تغذیه اتوماتیک برای اندازه گیری راندمان خوراک” و ثبت نام خودکار”. بهبود خصوصیات بدنی پرندگان در مرغداری ها یکی از این اقدامات است.

همچنین مراحل دیگری مانند «تعیین الگوی بهینه مکمل‌های ویتامینی در غذا بر اساس عملکرد و پاسخ‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی آرین»، «بررسی سطوح مختلف کلسیم و فسفر و اثرات متقابل آنها در عملکرد جوجه‌های گوشتی آرین»، «ارزیابی». و تعیین پاسخ جوجه ها به سطوح مختلف کلسیم و فسفر در غذا از سویه های آرین و تأثیر پروبیوتیک ها بر عملکرد روده، ایمنی، پارامترهای خونی، مورفولوژی و جمعیت میکروبی در جوجه های گوشتی آریا.

شرکت های دانش بنیان و خلاق برای ورود به عرصه و همکاری در پروژه های “تاثیر تلاقی سویه آرین و گله های گوشتی بر عملکرد جوجه های گوشتی و گله گوشتی”، “مقایسه سویه آرین با لاین راس و کاب”. بررسی تاثیر جوجه های گوشتی آرین. بر روی پتانسیل رشد، ویژگی‌های لاشه، کیفیت گوشت، عملکرد سیستم ایمنی و ریخت‌شناسی روده، عملکرد جوجه‌های گوشتی، عملکرد لاشه، کلسیم و فسفر و شمارش خون در مراحل مختلف پرورش طیور گوشتی.

پروژه های دیگر عبارتند از: “توسعه ضایعات گندم و پودر هیدرولیز شده در جیره غذایی ۵۰۰۰۰۰ جوجه گوشتی آرین”، “مطالعه مقایسه ای عملکرد مخاط روده سویه آرین، کارایی سیستم ایمنی، کیفیت گوشت، فلور میکروبی، و هیستومورفومتری هیستومورفومتری و هیستومورفومتری در و Ba-Histomorphometry). با استفاده از مولتی آنزیم ها» «طراحی و توسعه مدیریت اپلیکیشن موبایل برای گله های گوشتی»، «اثر غلظت مواد مغذی، تنش گرمایی و تراکم در واحد سطح بر سیستم ایمنی، کیفیت و عملکرد گوشت» گله مرغ گوشتی آرین و «مطالعه بر اثرات آسیت و بر بهبود عملکرد سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی.

انتهای پیام/
آن را در صفحه اول توصیه کنید