کارمان کوپر به مرحله نیمه آخرین جام حذفی راه کشف شد
میس کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیبر خرم آباد امشب (شنبه) در مرحله ۱ چهارم آخرین جام حذفی فوتبال به مصاف هم رفتند کدام ممکن است این دیدار همراه خود شیوع یک بر صفر کارمان به بالا رسید.