کاهش ۳۵ درصدی تصادفات فوتی در وسط تهران


به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، حسن هدایی معاون بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت شهرداری قلمرو ۱۱ تهران در خصوص اقدامات ترافیکی در قلمرو ۱۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر آن در کاهش تصادفات اظهار داشت: سال ۱۴۰۰ را داشتیم یعنی این انواع مرتفع است. اجتناب کرده اند ۱۲ کشته در سال ۱۳۹۹ به هشت کشته در سال ۱۴۰۰ شمسی بر تأثیر اصلاحات مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ سرپناه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیوارهای امنیت در قلمرو.

وی همراه خود ابراز امیدواری نسبت به کاهش دیدنی تصادفات، جراحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارات جانی در قلمرو در سال ۱۴۰۱ همراه خود همکاری ساکنان قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسمیت آن، افزود: (ص) در محل قرارگیری های می خواست نرده ها نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی شد. اصلاحات در قلمرو جاده معیری، جاده جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاهای تولید دیگری.

هدای کسب اطلاعات در مورد این سیستم ریزی های قلمرو ۱۱ در سال جاری در بخش بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت دلیل داد: اجتناب کرده اند جاده کارمند کدام ممکن است وارد جاده قزوین شدم یک انحراف به چپ خطا بود کدام ممکن است بازدید کنندگان سایت را همراه خود ضرر مواجه کرد. ضرر رفع شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۴۰۱ ما آن را رفع کردیم. علاوه بر این در جاده امام خمینی در جاده بی نظیر بازدید کنندگان سایت آزاردهنده ای داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تعمیر این ضرر اجتناب کرده اند میدان هور به همان اندازه حسن آباد کانکس ساختیم به همان اندازه جاده بی نظیر اجتناب کرده اند خیابان کنار شود.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید