کتاب «بنیاد حفاظت» منتشر شد.


به گزارش خبرگزاری فارس، کتاب بنیان سیانت دکتر مهدی نورایی (از قانون اساسی شورای نگهبان تا جمهوری اسلامی) در ۳۲۰ صفحه توسط پژوهشکده شورای نگهبان در بهار ۱۴۰۱ منتشر شد.

این نوشتار به تحلیل جایگاه هیأت امنا در جمهوری اسلامی ایران و نقش ویژه آن در صیانت از جمهوری و نظام اسلامی و نیز رویکرد قانون اساسی به جایگاه و اختیارات هیأت امنا در نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازد. نظام قانون اساسی این یک مرور کلی از بحث های پارلمان، بازنگری نهایی قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی را ارائه می دهد.

این کتاب چهار موضوع از جمله حمایت از عالی ترین قوانین در قانون اساسی، نگهبان قانون اساسی در پیش نویس قانون اساسی، شورای نگهبان در مجلس بازنگری قانون اساسی ۱۳۵۸ و شورای بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸ را پوشش می دهد. و شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. این شورا دارای سه پیوست است که شامل اصول مربوط به هیأت امنای قانون اساسی، بحث های تفصیلی مجلس در مورد بازنگری نهایی قانون اساسی در مورد وضعیت و اختیارات هیأت امنا و جزئیات اعضا و ریاست هیأت امنا از زمان تا کنون است. آغاز آن

علاقه مندان می توانند این محصول را از سایت انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان به این آدرس تهیه کنند.

انتهای پیام/
آن را در صفحه اول توصیه کنید