کدام بیماری های ناشی از کرونا کشنده هستند؟
سکته مغزی و مرگ ناگهانی قلبی در بهبودیافتگان کووید-۱۹ افزایش یافته است. جدا از حمله قلبی، سکته مغزی، آریتمی (ضربان نامنظم قلب) مشکلات جسمی همچون قارچ سیاه و سندرم گیلن باره (GBS) نیز می توانند کشنده باشند.