کدام خودروها بیشترین خسارت را به بیمه وارد کرده اند؟


مدیرعامل صندوق خسارت های بدنی ۱۴۰۰ حوادث و…

کادم خودروها وازید کاکسات را به بیشمہ‌زیده اند؟کادم خودروها وازید کاکسات را به بیشمہ‌زیده اند؟

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی از مشارکت ۴۱ درصدی پراید در تصادفات جاده ای منجر به خسارت از سوی صندوق خبر داد و گفت: خودروی پراید در سال های ۹۴ تا ۱۳۹۴ در بیش از ۷ هزار مورد در صدر زیان های صندوق بیمه بوده است. “

تسنیم نوشت: مهدی قمسریان گفت: از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ خودروی پراید با بیش از ۷۰۰۰ مورد در صدر جدول جبران خسارت قرار گرفته است، بنابراین ۴۱ درصد از موارد ۶ خودروی اول متعلق به پراید است.

مدیرعامل بنیاد آسیب های جانی همچنین افزود: تعداد حوادث تصادف پراید به عنوان خودروی تصادف در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۴ ۱۹۳ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین با اشاره به اینکه در پنج سال گذشته ۴۲۱۰ مورد خودرو پژو ۴۰۵ و ۱۸۰۶ مورد سمند در صندوق خسارت وارده به ثبت رسیده است، خاطرنشان کرد: خودرو پارس با ۱۷۲۵ مورد، پژو ۲۰۶ با ۱۰۰۰ و ۵۱۹ مورد و پیکان با هزار و ۶ مورد در رتبه بعدی قرار دارد.

قمصریان افزود: این در حالی است که پیکان در بین موارد گزارش شده به صندوق بیمه خسارت های بدنی در رده ششم قرار گرفته است و این در حالی است که خودروهایی مانند پژو ۴۰۵ و ۲۰۶ و سمند از نظر ایمنی اعلام شده بسیار بالاتر از پیکان هستند.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی همچنین اجرای اقدامات پیشگیرانه برای کاهش فرار از بیمه وسایل نقلیه موتوری را مستلزم همکاری مجدانه همه سازمان ها و نهادهای ذیربط از جمله وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی و دادگاه دانست. سامانه با اشاره به الزام بند ۴۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث افزود: عدم صدور و تمدید کارت سوخت و همچنین تعیین سهمیه سوخت خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث یکی از راه های قانونی است. تشویق به تهیه بیمه نامه شخص ثالث و جلوگیری از گسترش فرار از بیمه.