کدام دستگاه ها بیشترین مصرف برق را دارند؟
هفته اول تابستان «هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق» نام دارد. به همین دلیل به مصرف انرژی لوازم خانگی می پردازیم. گفتنی است حدود ۱۷ هزار مگاوات برق کمبود داریم و تا پایان تابستان باید حجم مصرف را کنترل کنیم.