کشف فاز جدیدی از ماده: کنترل اطلاعات کوانتومی در “دو” بعد زمان
همه این یون ها به اختصار بیت کوانتومی یا کیوبیت شناخته می شوند. در رایانه‌های کلاسیک، اطلاعات در بیت‌های صفر و یک حمل می‌شوند، اما کیوبیت‌ها می‌توانند اطلاعات بسیار بیشتری را با قابلیت‌های خارق‌العاده‌ای که مکانیک کوانتومی به ما داده است، حمل کنند.