کمک به رفع مشکلات محله ایثارگران تعهد همه مسئولان است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سید عبدالهادی عضویت الحسینی عصر در لحظه شنبه در دیدار همراه خود مدیرکل بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران استانداری بوشهر در محیط تجلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه رئیس بنیاد شهید {در این} شهرستان تصدیق شد: باعث خوشحال از آنهاست کدام ممکن است تمام اقامت شخصی را وقف حفاظت اجتناب کرده اند اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام اسلامی همراه خود اخلاص کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لحظه هم کمترین توقع را اجتناب کرده اند مسئولان دارند.

امام جمعه جنفا همراه خود دقیق اینکه امتحان شده کارگران بنیاد شهید در خدمت به مقدس ترین نهاد است، تصریح کرد: رسن آنها بهتر از افراد هستند، ستودنی است.

وی همراه خود ردیابی به تشییع شگفت انگیز پیکر مطهر این مادر شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این جانباز شهرستان در روزهای فعلی، ذکر شد: افراد در همه زمان ها در همه بخش های انقلاب اسلامی حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارادتی را کدام ممکن است باید نسبت به آن است دارند، دارند. محله شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران». اجتناب کرده اند خانوار های محترمشان کمال تشکر را دارند.

وی ذکر شد: احترام به این جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهاد مقدس تعهد همه مسئولان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن اجتناب کرده اند دوران حفاظت مقدس در اطراف می شویم این جایگاه نباید فراموش شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شهرستان جناویه همراه خود شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا ارتباط برقرار می کنیم. شهدا خانوار هایشان خیلی خوشایند هستند.»

وی یکپارچه داد: رئیس سابق بنیاد شهرستان یکی اجتناب کرده اند نیروهای رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیر مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات این خانوار های احترام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را اجتناب کرده اند فرزندان این خانوار ها از آن آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به اینکه خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده سپاسگزاری می تنبل. کار {انجام شده} است. در دوران مدیریت او

امام جمعه جنفا دقیق کرد: پیش بینی {می رود} مدیریت جدید همراه خود سابقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسوز نظام، انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار شهدا در معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات محله فداکار شهرستان فوق العاده کارآمد باشد.

کمک به حل مشکلات جامعه ایثارگران وظیفه همه مسئولان است

مشکلات شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار شهدا را رفع کنید

وی همراه خود ردیابی به اینکه شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار هایشان امید دارند، ذکر شد: باید در حد توان این امیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها را برای محله محقق کنیم.

وی دقیق کرد: اشتغال فرزندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران یکی اجتناب کرده اند دغدغه هایی است کدام ممکن است باید برای تعمیر این دغدغه چاره اندیشی شود.

حجت الاسلام عضویت حسینی خاطرنشان کرد: یکی اجتناب کرده اند درخواست شده است ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است های خانوار های معظم شهدا به طور قابل توجهی پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر معززشان در جنفا تشییع در جوار شهدای شخصی در جوار گلزار شهدا است.

امام جمعه جنفا تصریح کرد: نامگذاری جاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوچه های شهر به تماس گرفتن شهدای هم محله اجتناب کرده اند تولید دیگری کارهای فوق العاده ارزشمندی است کدام ممکن است در درجه شهر {انجام شده} است.

وی ذکر شد: تحمیل مجتمع باکلاس، ورزشی، اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزبانی خانوار شهید در آه شهر جنافه به مساحت ۵ هکتار همراه خود حضور مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت {در این} شهرستان اطمینان حاصل شود که شرکت ها رسانی صحیح به شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های معظم شهدا، جانبازان نوسازی شد. باید سعی کرد این مجموعه را چون آن است هست بسازد. قرارگاهی در جنوب ملت مورد استفاده قرار گیرد خانوار های شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران تحمیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه به پایان دادن این مجموعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در نتیجه جذاب کمک کنند.

در مراسم تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه رئیس بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران شهرستان جنفا کدام ممکن است در لحظه همراه خود حضور مدیرکل بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران در استانداری بوشهر برگزار شد، اجتناب کرده اند زحمات محمد محمدی . رئیس ممکن است اجتناب کرده اند سرپرست سابق بخشداری تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی اکبری شناخته شده به عنوان سرپرست جدید شهری راه اندازی شد شد.