کی فرآیند به تعیین کنید عجیبی به همکاری همراه خود نیروی کار سراسری مصر شکسته نشده می دهد


به گزارش خبرگزاری فارس، کارلوس کی فرآیند، سرمربی سابق نیروی کار سراسری ایران هفته قبلی پس اجتناب کرده اند ناکامی مصر مقابل سنگال را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ اجتناب کرده اند سرمربیگری فراعنه استعفا داد.

با این حال مسئولان فدراسیون فوتبال مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر بازی این ملت اجتناب کرده اند کی فرآیند حمایت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهان تمدید قرارداد این معلم پرتغالی هستند.

در همین اتصال مکان مصری «الیوم نیوز» اجتناب کرده اند تقاضا غیرمعمول کارلوس کی فرآیند برای شکسته نشده همکاری همراه خود فدراسیون مصر همراه خود وجود نرسیدن به جام جهانی ۲۰۲۲ خبر داد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه های مصری نوشتند: کارلوس کی فرآیند اجتناب کرده اند اطلاعات درز کرده با توجه به کوپن دستمزد شخصی در گذشته اجتناب کرده اند جام ملت های آفریقا در رسانه ها به مسئولان فدراسیون فوتبال مصر شکایت کرد.

این دلیل است سرمربی سابق ایران برای فدراسیون مصر شرط گذاشت کدام ممکن است قراردادش را تمدید تدریجی. دستمزد ماهیانه کی فرآیند در نیروی کار سراسری مصر ۷۰ هزار دلار است با این حال سرمربی پرتغالی همراه خود وجود عدم جواز حضور در جام جهانی تقاضا افزایش حقوق را داشت.

بر ایده گزارش های رسیده اجتناب کرده اند مصر، کی فرآیند برای از سرگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده همکاری همراه خود فراعنه، تقاضا حقوق ماهانه ۱۲۰ هزار دلاری کرده است. باید دید پاسخ مسئولان فدراسیون مصر به تقاضا غیرمعمول سرمربی پرتغالی چه {خواهد بود}.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید