گارانتی خودروهای ۱۴۰۱ سه سال بود


کلیه خودروها اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۱ به بعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروهای تحویلی به مشتریان در اسفند ماه سال قبلی همراه خود ۱۴۰۱ …

مدال عالی گارانتی خودرو 1401 سه صالح شادمدال عالی گارانتی خودرو 1401 سه صالح شاد

بابک سیلاجه، مدیرعامل نمایندگی پس اجتناب کرده اند کالا ایران خودرو {در این} خصوص ذکر شد: تمامی خودروهای مانکن ۱۴۰۱ به بعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروهایی کدام ممکن است در اسفندماه سال قبلی همراه خود مانکن ۱۴۰۱ به مشتریان عرضه داده شدند مشمول افزایش مدت گارانتی می شوند.

وی افزود: سامانه شرکت ها پس اجتناب کرده اند کالا نیز در جاری حاضر همراه خود این رویکرد در جاری {به روز} رسانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خودروهای حرفه ای فکر خواهد بود. علاوه بر این دفترچه راهنمای خودرو کدام ممکن است شرایط گارانتی محصولات ایران خودرو را درج کرده بود، اصلاح تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفترچه راهنمای جدیدی برای خودروهای تحویلی اجتناب کرده اند فروردین ماه به بعد راه اندازی شد تبدیل می شود.

به گزارش روابط نهایی نمایندگی شرکت ها پس اجتناب کرده اند کالا ایرانیان خودرو، سیلاجه ذکر شد: خودروهای پژو ۴۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، پارس، سمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینا دارای گارانتی ۲ ساله هر دو ۴۰ هزار کیلومتر (هر کدام زودتر باشد) را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروهای در گذشته اجتناب کرده اند این رویه. دینا پلاس، رانا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانا پلاس عالی سال گارانتی سه ساله هر دو ۵۰۰۰۰ کیلومتر دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند اجرای این قالب گارانتی تمامی این خودروها به ۳ سال هر دو ۶۰۰۰۰ کیلومتر افزایش کشف شد.

وی افزود: تمام امتحان شده گروه اقتصادی ایران خودرو بر اینجا است کدام ممکن است رضایت مشتریان اجتناب کرده اند محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها را افزایش دهد به همان اندازه ساکنان طبق منویات مقام معظم مدیریت دغدغه ای {در این} زمینه نداشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این رویکرد ایساکو همچنان در امتحان شده برای تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان سازی حاضر شرکت ها در هر زمان که کدام ممکن است متوجه شد این موضوع حیاتی است.

وسط پاسخگویی معقول ایران خودرو به شماره ۰۹۶۴۴۰ در راستای ارتقای استاندارد شرکت ها، همواره کنار هم قرار دادن گزارش تقاضا، اکتسابی بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات مشتریان این گروه اقتصادی می باشد.