گرانی سیب زمینی دسترس در بازار یاسوج/ گوجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیار هم نجومی شده است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند یاسوج، قیمت سیب زمینی مدتی نجومی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ هزار تومان دسترس در بازار یاسوج در دسترس بودن می شد.

به همین منظور اوایل سال جاری فعالان میادین میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره بار اطمینان حاصل شود که کاهش ترس مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش امکانات کسب، سیب زمینی وارداتی سطح خوب را همراه خود قیمت ۹۰۰۰ در امکانات منتشر شده میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی در دسترس بودن کردند.

با این حال dishing out سیب زمینی ۹۰۰۰ تومانی تفاوتی نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث افت قیمت این محصول نشد، سیب زمینی همچنان کیلویی ۱۴ به همان اندازه ۱۶ هزار تومان دسترس در بازار یاسوج به کالا می رسد.

با این حال قیمت نجومی تنها برای ادغام کردن سیب زمینی نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت گوجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیار دسترس در بازار یاسوج به ۱۷ به همان اندازه ۲۰ هزار تومان رسیده است.

انتهای پیام/ ۸۲۰۲۴
این را برای صفحه اول توصیه دهید