«گروه زنان» همراه خود موفقیت مجوز حاضر فیلم را اکتسابی کرد


به گزارش خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس، هیات پروانه مونتاژ فیلم در مونتاژ فعلی همراه خود صدور پروانه حاضر برای ۳ فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر همین مقدمه برای فیلم «گروه زنان» به تهیه کنندگی محمدرضا منصوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی منیر قادی «بین» موافقت کرد. صخره ها» به تهیه کنندگی محمد احمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی مختار عبدالله را انتخاب کنید و انتخاب کنید «احمد وحده» به تهیه کنندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی حسین محکم.

حاضر آزاد «گروه زنان» بر مقدمه روایت های دقیق اجتناب کرده اند از دوام ۳۴ روزه خرمشهر در حفاظت مقدس ساخت شد. کارگردان این تأثیر هنری بخش‌هایی اجتناب کرده اند نبرد هشت ساله را کدام ممکن است {در این} سال‌ها کمتر مورد ملاحظه قرار گرفته، روشن می‌تنبل. این فیلم به روایت از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثار خانمها در روزهای پرتلاطم نبرد می پردازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تبدیل کردن عکسها خشمگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستند نبرد خانه برای اسکان خرمشهر، اولین عکسها سینمایی همراه خود نگاهی زنانه را خلق کرده است. آن از دوام

کارگردان الگوهای خانمها منفعل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسران پرانرژی، موضوع سینمای حفاظت مقدس را به مشکل می کشد. «زنان» داستان زنانی را روایت می‌تنبل کدام ممکن است به مقیاس پسران شکسته‌اند، با این حال کسب اطلاعات در مورد آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطراتشان کم چیزی شنیده‌ایم. این فیلم محصول مشترک بنیاد سینمایی فارابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیاد سینمایی تصویر است.

«گروه زنان» همراه خود ورزشی نیکی کریمی، بانتی پناهی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریشتا حسینی در چهلمین جشنواره فیلم فجر آشکار شد.

انتهای پیام//
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید