گفتن اسامی کارکنان سراسری فوتسال در مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا


به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، کارکنان سراسری فوتسال شخصی را برای مسابقات مقدماتی جام ملت های آسیا کدام ممکن است ۲۰ فروردین ماه در قرقیزستان برگزار تبدیل می شود، کنار هم قرار دادن می تدریجی.

دومین اردوی این کارکنان اجتناب کرده اند در حال حاضر جمعه در کمپ کارکنان های سراسری تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحید شمسی معلم این کارکنان اسامی ۱۴ شرکت کننده آخر این کارکنان مراقبت از این رقبا ها را گفتن کرد.

اسامی گیمرها به رئوس مطالب زیر است:

سعید مومنی، باقر محمدی، محمدرضا سنگ صفیدی، محمدحسین درخشانی، مرتضی عزتی، علی رفیع پور، سالار آقاپور، مسعود عباسی، مسعود یوسف، حمزه کدخدی، مهدی کریمی، بدون ملاحظه اولاد قباد، سعید احمدین عباسی، حوص

شمسایی معلم کارکنان سراسری فوتسال اظهار داشت: همه دعوت شدگان به اردوی کارکنان سراسری جزو بهتر از های فوتسال ایران هستند، در واقعً گیمرها جوان عکس نیز در تجهیزات گلف ها حضور دارند با این حال چون آن است می فهمید ۲ مونتاژ اردو برگزار شد. متاسفانه {به دلیل} ضعیف وقت. همین کدام ممکن است نتوانستیم گیمرها تولید دیگری را به اردو دعوت کنیم کافی بود.

شمسایی افزود: طبق قوانین نخواهیم شد بیش اجتناب کرده اند ۱۴ شرکت کننده را به مسابقات مقدماتی جام ملت ها اعزام کنیم با این حال درهای کارکنان سراسری همه وقت به روی همه باز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر فنی به من می خواهم ضمانت دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام تلاشم را می کنم به همان اندازه این کارکنان را بهبود دهید.” بهتر از ها را به اردوی کارکنان سراسری دعوت می کنیم.

انتهای پیام/

انتهای پیام/

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید