گوش‌فیل اراکی شیرینی عادی ماه رمضان گزارش سراسری می‌شود


محسن کریمی در ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد: پرونده ثبتی شیرینی عادی گوش فیل ویژه ماه مبارک رمضان، مستندسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع در فهرست میراث‌زیبایی شناختی ناملموس سراسری گزارش می‌شود.

وی افزود: این شیرینی عادی در ماه غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارک رمضان در هنگام افطار سرو می‌شود.

سرپرست معاونت میراث‌زیبایی شناختی، اداره‌کل میراث‌‎زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع‌دستی استان مرکزی شکسته نشده داد: محبوبیت خواص موادغذایی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص، آثار هنری تهیه شام ​​ عادی، ملاحظه به بهزیستی {اعضای خانواده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع عکس اجتناب کرده اند قطعات ارزشمند قبلی است کدام ممکن است بخش اصلی‌ای اجتناب کرده اند میراث ‌زیبایی شناختی ناملموس هر دو غیر سکولار غذایی ما را نگاه به گذشته تشکیل می‌داده است.

کریمی همراه خود ردیابی به اینکه بعضی اجتناب کرده اند غذاهای عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت غذایی در استان در جاری فراموشی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث‌زیبایی شناختی در تذکر دارد نسبت به تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش در فهرست سراسری ملت اقدام تنبل افزود: در گذشته اجتناب کرده اند این برخی وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی‌های عادی استان مشابه جوزغند نراق، استعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فن تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پخت فتیروکسمه، سبک عادی پخت حلوای تبق ابراهیم آباد در فهرست سراسری گزارش شده است.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول اصرار کنید

رژیم لاغری سریع