یک روز زندگی با مدیرعامل فیسبوک (فیلم)
زندگی افراد مشهور و کارآفرینان همواره یکی از موضوعات جذاب برای عموم مردم بوده است.

رژیم لاغری سریع