یک رویداد تکراری / امکانات اختصاصی برای شرکت های دانش بنیان وجود داشت


به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، رویداد Rincast امروز در پژوهشگاه علوم و فناوری انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

Rincast یکی از برنامه های حمایتی کارگروه صنعت ستاد توسعه فناوری نانو است که فرصت های مادی و حمایت معنوی را از صاحبان صنایع برای کاهش ریسک ورود به حوزه نانو به ویژه در فرآیند تحقیق و توسعه فراهم می کند.

بر اساس این تعریف رویداد، شرکت های منتخب باید دارای ساختارهای تعریف شده ای مانند سابقه طرح های تحقیق و توسعه موثر، طرح بازاریابی و سابقه تجاری سازی محصول، تیم تحقیق و توسعه مجرب و واحد ساخت و فروش ساختاریافته باشند. طرح.

انتهای پیام/
این مقاله را به صفحه اول توصیه کنید