یک سیگنال رادیویی عجیب مانند ضربان قلب از اعماق فضا به زمین می آید
این کشف توسط آشکارساز CHIME در دسامبر ۲۰۱۹ انجام شد و دانشمندان بلافاصله متوجه شدند که با چیز بسیار عجیبی روبرو شده اند. دانیل میچیلی، اخترفیزیکدان از موسسه کاولی برای اخترفیزیک و تحقیقات فضایی MIT گفت: «این یک سیگنال بسیار غیرعادی بود. نه تنها بسیار طولانی بود، حدود سه ثانیه طول کشید، بلکه میخ های دوره ای نیز وجود داشت که بسیار دقیق بودند و هر کسری از ثانیه را منتشر می کردند – بوم، بوم، بوم – مانند ضربان قلب. این اولین بار است که ما چنین سیگنال دوره ای را شناسایی می کنیم.