۱۷ استان ملت گرفتار سیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبگرفتگی/ ۱۵۰۰ نفر امدادرسانی شدند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} گروه هلال احمر، مهدی ولی‌پور همراه خود ردیابی به حاضر خدمت ۱۲۳ نیروی کار در سیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبگرفتگی خوب هفته جدیدترین ذکر شد: اجتناب کرده اند ششم به همان اندازه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۷ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، تهران، چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد، لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یزد دچار سیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبگرفتگی شدند کدام ممکن است به ۱۴۷۷ نفر توسط ۱۲۳ نیروی کار شرکت ها امدادی حاضر شد.

رئیس گروه امدادونجات همراه خود ادعا اینکه ۵۵ شهرستان امدادرسانی شده اند خاص کرد: {در این} مدت ۵ شهر، ٣۵روستا، ٢٠ قلمرو عشایرنشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ محور امدادرسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲ نفر هم به مناطق ایمن منتقل شدند.

وی اجتناب کرده اند تخلیه آب ۱۷۷ واحد مسکونی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ۴۴۸ نفر اجتناب کرده اند نجاتگران هلال احمر ۳۷ تجهیزات چادر، ۶۴۳ کیلوگرم نایلون، ۶۴۸ تخته پتو، ۱۸۵ تخته موکت، ۸۴ بسته غذایی، ۲۴۳ قوطی کنسروجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۲ کیلوگرم کنسروجات میان متأثران اجتناب کرده اند سیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبگرفتگی گلوله کردن کردند.

به آگاه رئیس گروه امدادونجات امدادرسانی در ١۵ شهرستان آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، خراسان جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یزد شکسته نشده دارد.

رژیم لاغری سریع