۲۰۰ هکتار اجتناب کرده اند اراضی بیابانی آرادان نهال‌کاری شد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند سمنان به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی اداره کل دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخیزداری استان سمنان، محمد معین، رئیس اداره دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخیزداری شهرستان آرادان اجتناب کرده اند تحریک کردن عملیات بیابان‌زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود پدیده کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در مساحتی برابر ۲۰۰ هکتار اجتناب کرده اند اراضی بیابانی حسین‌آباد ده‌نمک خبر داد.

وی اظهار داشت: بنا بر تحقیق انجام‌شده قالب مدیریت مناطق بیابانی کدام ممکن است به‌منظور مدیریت کانون‌های کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار {در این} قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاع کردن اجتناب کرده اند سویه ها راه‌آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیابان تهران- مشهد، این سیستم نهال‌کاری در درجه ۲۰۰ هکتار در قلمرو حسین‌آباد ده‌نمک به مرحله اجرا درآمده است.

رئیس اداره دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخیزداری شهرستان آرادان عنوان کرد: عملیات نهال‌کاری همراه خود هدف بیابان‌زدایی، مقابله همراه خود پدیده کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش آلودگی هوا در قلمرو صورت می‌گیرد.

معین افزود: این این سیستم همراه خود هدف اقدام سراسری مقابله همراه خود بیابان‌زایی، تعدیل عواقب خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود آثار زیان‌بار گردوغبار به مرحله اجرا درآمده کدام ممکن است همراه خود این اقدام ضمن مدیریت بخشی اجتناب کرده اند گردوغبار، زمینه مناسبی برای تحمیل اشتغال در بین جوامع بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای درجه اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلان آحاد گروه نسبت به سنت دارایی ها خالص فراهم می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اقدام مورد نیاز برای کنار هم قرار دادن‌سازی عملیات نهال‌کاری اجتناب کرده اند قبیل چاله زنی، کاشت نهال تاغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید آتریپلکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبیاری در درجه ۲۰۰ هکتار همراه خود کارفرمایی نمایندگی احداث، نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره‌برداری آزادراه حرم به همان اندازه حرم به پیمانکاری نمایندگی مهر نگار کویر گرمسار تحریک کردن شده است.

انتهای پیام/۲۵۶۸/س/
این مطلب را برای صفحه اول سریع کنید